Fri frakt över 500 krDiskret förpackningSäker Shopping

Om TENA

Välkommen till TENA webshop.

TENA är med över 50 år av erfarenhet världsledande inom inkontinensvård och erbjuder idag produkter och tjänster till individer och vårdpersonal i 90 länder. Vi är hängivna till att utveckla produkter och services som minimerar den påverkan inkontinens kan ha på människors liv.

TENA är del av Essity, ett ledande hälso- och hygienföretag.

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som utvecklar, tillverkar och säljer produkter och lösningar inom Personal Care (Baby Care, Feminine Care, Incontinence Products och Medical Solutions), Consumer Tissue och Professional Hygiene. Vår vision är att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa. Försäljning sker i cirka 150 länder under många starka varumärken som de globalt ledande TENA och Tork samt andra varumärken som exempelvis Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 48 000 medarbetare och nettoomsättningen 2016 var cirka 101 miljarder kronor (10,7 miljarder euro). Affärsverksamheten bygger på en hållbar affärsmodell där värdeskapande för människor och miljö sätts i centrum. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Essity ingick tidigare i SCA-koncernen. För mer information, besök www.essity.com.
 

Vår syn på god inkontinensvård

Allt vi gör handlar om att göra livet bättre för personer som använder våra produkter och tjänster. Därför har vi löpande kontakt med användare, vårdgivare och hälsomyndigheter. Därför säger vi att TENA gör verkligheten lättare att hantera.

Vi satsar stora resurser på forskning och utveckling av banbrytande produkter och tjänster, som fortsätter att reducera den inverkan som inkontinens har på människors liv.

Detta innebär att vi idag har högabsorberande produkter som är torra, skonsamma för huden och mycket diskreta. Produkterna är nödvändiga för personer som vill hantera sin inkontinens samtidigt som de fortsätter att leva ett normalt liv.
 

Hållbarhet

Vi sätter omtanke och respekt i centrum för allting som vi gör. Det är därför som vi gör medvetna val för att minska vår miljömässiga inverkan, i allt från att köpa in råvaror till avfallshantering.
 

Miljöåtaganden

Eco Actions är en del av vårt åtagande avseende miljön och består av ett antal olika åtgärder och processer som vi använder för att utveckla mer hållbara produkter och tjänster.

Sedan 1990-talet har vi mätt och minskat våra produkters totala miljöpåverkan med hjälp av en metod som kallas livscykelanalys (Life Cycle Assessment, LCA). LCA beräknar summan av alla utsläppta växthusgaser, det så kallade koldioxidavtrycket, under en produkts fullständiga livscykel.

Vår livscykelanalys omfattar alla produktionssteg, från materialinköp hela vägen till kassering. Genom att utvärdera varje produkts koldioxidavtryck, strävar vi efter att fatta de bästa besluten för miljön.
 

Verka för förändringar

Vi är stolta över de framsteg som vi redan har gjort och vi fortsätter att upprätta utmanande mål för framtiden.

I Europa minskade vi klimatpåverkan (carbon footprint) med 7 % för TENA Flex och 18 % för TENA Pants mellan 2008 och 2014. (Tredjepartsverifierat av IVL Svenska Miljöinstitutet.)

Vi har upprättat ett antal mål för att säkerställa att vi verkar för förändringar:

  • Utveckla mer hållbara lösningar med förbättrad produktdesign och effektivt utnyttjande av material
  • Säkerställa att de råmaterial som vi använder skaffas fram på miljövänliga sätt
  • Minska avfall från produkter och förpackningar
  • Minska koldioxidutsläpp som orsakas av fossilbränslen, el och uppvärmning med 20 % mellan 2005 och 2020
  • Kontinuerligt minska spillet i våra fabriker
  • Samarbeta med våra leverantörer för att minska koldioxidutsläppen i hela leveranskedjan
     

Ansvarsfullt anskaffat material

På TENA är vi medvetna om att de val som vi gör idag kommer att påverka miljön och våra liv i morgon.

Eftersom den största miljöpåverkan som orsakas av produkter från TENA uppstår under produktionen av material, säkerställer vi att de material som vi använder anskaffas på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt. Våra leverantörer måste efterleva strikta normer som kontrolleras genom regelbundna granskningar i syfte att säkerställa kvalitet, produktsäkerhet, socialt ansvarstagande och miljömässiga prestationer.

Vi använder bland annat träfibrer i tillverkningen av våra produkter. Detta är en naturlig och förnybar resurs som endast köps in från ansvarsfullt skötta skogar.
 

Innovation för behov

Vid utvecklingen av nya produkter eller uppgraderingar av befintligt sortiment, börjar vi alltid med att identifiera individuella och ej tillgodosedda behov. Samtliga av våra produkter genomgår noggranna tester hos slutanvändare och vårdpersonal för att säkerställa att de möter avsedda krav och förväntningar. Genom att utveckla vårt sortiment så att det tillgodoser specifika behov kan vi minska materialåtgång och spill vid tillverkning och samtidigt sträva efter bättre inkontinensvård för alla.
 

Renare tillverkning med lägre resursförbrukning

Hos TENA använder vi toppmodern teknik för att säkerställa att våra tillverkningsprocesser är så effektiva och energisnåla som möjligt. De flesta av våra fabriker har erhållit internationella miljöcertifikat enligt ISO 14001 och vi förbereder för närvarande våra nyare fabriker för samma certifiering.

Vi arbetar ständigt med att förbättra våra tillverkningsprocesser, tillvarata överskottsmaterial och återvinna förpackningar och våra ansträngningar ger goda resultat. Under de sex senaste åren har vi minskat mängden avfall på soptippar i Europa med nästan 70%.
 

Optimerad produktanvändning

Vårt stora produktsortiment innebär att du kan hitta rätt produkt från TENA oavsett vilka behov du har, från små droppar då och då till större och plötsliga läckage. Våra produkter är utformade med anatomisk passform och bästa möjliga uppsugningsförmåga för att förbättra läckagesäkerheten och hanteringen av lukt.

När du väljer en effektiv lösning för inkontinensvård kommer du att upptäcka att det krävs färre byten, vilket är bättre för både din budget och miljön. Eftersom produkterna är specialutformade för att stoppa urinläckage, är de mycket bättre på att avlägsna fukt och lukt än vanliga sanitetsskydd. Detta innebär dessutom att användaren kan välja en mindre och bekvämare produkt som i sin tur förbrukar mindre material.
 

Andra TENA webbsidor

På TENA erbjuder vi produkter och tjänster för manga olika människor. Klicka på länkarna nedan för läsa mer om hur våra produkter kan hjälpa att minska den påverkan inkontinens har på människors vardagsliv.

TENA för män

TENA för kvinnor

TENA för anhöriga

TENA för vårdpersonal


Beställa prover

Vi vill att du ska känna dig helt trygg i ditt val av TENA produkt. Därför erbjuder vi möjligheten att beställa gratis prover. Följ någon av länkarna nedan för att beställa ditt gratisprov.

Prover för män

Prover för kvinnor

Prover för vårdpersonal